torsdag 18 april 2013

Yes, ännu en vinst!

Jag har sökt förlängning på särskilt högriskskydd dvs att slippa karensdag hos försäkringskassan.
Jag fick avslag på min ansökan, därför att jag var inte sjuk under det gångna året. Så jag begärde omprövning. Min motivering var att jag under 14 månader var inskriven i ett aktivitetsprogram hos arbetsförmedlingen, och då ska man inte sjukskriva sig. Nu är jag inskriven i jobb och utvecklingsprogram, och ska nu sjukskriva mig vid sjukdom. Jag tycker att F-K ska kolla upp vad jag gjorde förra året innan de avslår min ansökan. 
Min motivering räckte. Försäkringskassans motivering: Det tidigare beslutet ska ändras därför att det blev fel på grund av att F-K inte hade alla nödvändiga uppgifter när beslutet fattades.

En härlig känsla när Försäkringskassan erkänner att gjort en miss.

2 kommentarer: